Windsurfing

Surfshop, půjčovnu a školu windsurfingu najdete v Černé v Pošumaví na břehu Lipna, vedle jachetního klubu, mezi kempy Jestřábí I a II.

Provozní řád půjčovny a školy windsurfingu:

  • windsurfing lze zapůjčit pouze na základě předložení občanského průkazu nebo jiného průkazu totožnosti
  • pouze osobě starší 15-ti let. Mladší mohou surfovat pouze v doprovodu starší osoby. Rovněž se nesmí půjčovat osobám opilým nebo osobám, které by i z jiných příčin mohly ohrozit bezpečnost svoji nebo osoby třetí
  • začátečníkovi lze zapůjčit windsurfing jen v doprovodu pokročilého windsurfera, nebo učitele windsurfingu
  • surfování je na vlastní nebezpečí
  • zákazník se nesmí s windsurfingem z půjčovny vzdalovat dál než na dohled od půjčovny
  • používání windsurfingů z půjčovny je zakázáno za zhoršené viditelnosti, v noci, za bouře a za prudkého deště
  • svévolné poškozování půjčeného materiálu je zakázáno a při jeho zjištění bude viníku dána zaviněná škoda k náhradě
  • musí být respektováno i jiných pokynů provozovatele půjčovny, příslušníků říční policie a orgánů Státní plavební správy

Škola windsurfingu:

Vzhledem ke specifickým povětrnostním podmínkám na Lipně používáme možná trochu odlišný způsob výuky, než se běžně používá jinde, ale jsem přesvědčen, že při našem systému výuky se každý naučí víc a rychleji. A patnáct let úspěšného fungování školy windsurfingu to potvrzuje.
Žádné týdenní, ani víkendové skupinové kurzy za předem stanovenou cenu, ale pouze striktně individuální intenzívní výuka při hodinových lekcích. Pro zákazníka je výhodné, že platí pouze skutečně odučený čas a neplatí prostoje, kdy například z důvodu síly větru není výuka možná. U nás se totiž věnuje vždy jeden instruktor pouze jednomu žákovi, zásadně nevyučujeme skupiny ani dvojice. Po krátké teorii na břehu je instruktor s žákem na mělčině a pak jede na vlastním surfu vedle žáka, vše mu předvádí a dbá i o jeho bezpečnost.
U každého sportu, pro který je potřebná nějaká dovednost, nebo pohybové návyky, je samozřejmě vždy lepší individuální výuka, protože se žák neosvojí žádné zlozvyky, kterých by se pak těžko zbavoval. U windsurfingu je to složitější navíc o povětrnostní podmínky, vhodné pro kvalitní výuku. Při individuálním přístupu ke každému žákovi je možné lépe korigovat tempo výuky podle žákových schopností a momentálních povětrnostních podmínek a tím vším v konečném důsledku dosahovat daleko lepších výsledků.
Mám zkušenosti, hlavně se zahraničními zákazníky, kteří absolvovali mnohdy třeba i týdenní kursy windsurfingu, někde u moře, že u nás za dvě dvouhodinové lekce naučíme víc, než jinde za týden. Často se také stává, že se k nám vracejí naši bývalí žáci, už jako zkušení surfeři, a objednávají si hodiny pro pokročilé, protože vědí, že se jim to vyplatí.

převzato z webu www.lipno-windsurfing.cz

LINKOVNÍK - Katalog webových stránek PageRank ukazatel Seznam S-Rank Loveme.cz Hotely - penziony ČR
NetTravel.cz Dovolená | Nabídka last-minute zájezdů od NetTravel.cz